Drumband BBQ

De Graaf Otto Band wilde het seizoen afsluiten met een BBQ, bijna unaniem kozen ze voor “een keer wat anders”..!

Er werd volop gesmikkeld, veel aten voor het eerst varkenswangen en buikspek, het vond allemaal gretig aftrek.

Drumband BBQ

Blijven oefenen

Natuurlijk is het van belang om te blijven oefenen, wat is er nu mooier dan om een “gewone” zaterdag een hoop scouts “lastig te vallen” met allerlei lekkers.

Dit keer stonden er een paar onderdelen op het programma:

  • Kipdrumsticks, met en zonder brine.
  • Kip drumsticks, met en zonder vel.
  • Oefenen voor de klus van 1 juli a.s. (Choripan con Chimmichurri)
  • Choinkballs, ruimte maken in de vriezer…

Blijven oefenen